start
pijl nederlands
français
english
中文
incognito

“Wanneer Saturnus heerst,

worden alle dingen omgekeerd,

en alles wordt zijn tegendeel.”

(uit de Saturnalia)

saturnia
Stad aan de Slag - Kortrijk
Broelmuseum, 20-05-2006 — 18-06-2006

“Een archeologie van het hier en nu” - dit is hoe Saturnia zichzelf omschrijft.

De begijn en de industrieel, sociale economie en design, traditie en vernieuwing: contrasterende impulsen van Kortrijk, een stad waarvan Saturnia enkele aspecten in beeld brengt.

Dingen, objecten, instrumenten vertellen een verhaal. Soms op een zeer concrete manier ontsluieren ze de aanwezigheid van de mens en zijn activiteiten: graven, fietsen, weven, bidden, skaten, schetsen. Soms, door de creatieve interpretatie van de kunstenaar, worden ze abstracte beelden die tot de verbeelding spreken, waarnaar de kijker ‘luistert’.

Saturnia vertelt deze verhalen via fotografische portretten van alledaagse objecten uit menselijke activiteiten en beroepen. Zoals schilderijen, beeldhouwwerken en oude wandtapijten, vaak te zien in een raadzaal, die de vroegere ambachten en gilden voorstellen, toont ook Saturnia een ‘stad aan het werk’. Verschillend van deze vroegere voorstellingen, tonen deze portretten niet mensen, maar dingen die aan echte individuen toebehoren, met tekens van gebruik en een echo van menselijke aanwezigheid. De artistieke composities zijn stillevens van een intieme archeologie, een verborgen en poëtisch erfgoed.

Centraal in de tentoonstelling te Kortrijk staat het concept ‘gedrevenheid’, kenmerkend voor het individueel engagement en de familiale tradities die veel Zuid-Westvlaamse ondernemingen doorkruisen. Gedrevenheid heeft te maken met het intieme contact tussen het individu en zijn activiteit, met de impuls van creativiteit en inspiratie, met de identificatie die plaats vindt tussen de mens en de weg die hij bewandelt.

Gedrevenheid is niet alleen een manier van ‘doen’ maar ook een manier van ‘zijn’. Daarom benadert Saturnia de wereld van de ontwerper, de tapijtwever, de brouwer en de skater naast die van de begijn, de bejaardenverzorgster, de pastoor en de psycholoog. Het actieve en het beschouwende, het openbare en het verborgene, het innovatieve en het traditionele worden naast elkaar geplaatst om nieuwe associaties en reflecties mogelijk te maken.

Er worden 18 activiteiten in beeld gebracht: architect, begijn, bejaardenverzorgster, biker, blader, blogger, brouwer, dakloze, dallenlegger, hotelier, ingenieur, manegehouder, meubelontwerper, pastoor, psycholoog, skater, tapijtwever, theatermaker.